Vår policy

Taxi Dalsland Buss är delägare i Bivab. Vi har ett gemensamt Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljösystem som alla delägarbolag arbetar efter och är delaktiga i.

Verksamhetspolicy 2022-09-26
Bivab verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetsbetspartner samt en skicklig leverantör och samhällsaktör. Bivabs mål är att överträffa kunders, medarbetares och samarbetspartners förväntningar.

  • Bivab uppnår målen genom ett systematiskt och målinriktat arbete i
    samverkan och med kunden i fokus.
  • Bivab arbetar med ständiga fýrbättringar i alla delar av
    verksamheten.
  • Bivab arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001samt ISO 39001.
    Se vidare i policybilagan.

http://taxidalslandwp.generatorhallen.se/wp-content/uploads/2022/11/ladda-ned.png
Vi är miljö, kvalitets och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO14001, 9001 och 45001.

Taxi Dalsland Buss AB

Skolgatan 9
668 40 Bäckefors

Kontakta oss

Telefon: 0530-60032
Fax: 0530-60429
info@taxidalsland.se

Förfrågan eller bokning: bokabuss@taxidalsland.se

Producerad av